Praktijkregels

Persoonlijke gegevens:
-Als nieuwe patiënt dient u een geldig legitimatiebewijs en uw verzekeringspasje te overhandigen tijdens de eerste afspraak.
-Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens , zoals adres, telefoon, e-mail etc. dient u zo spoedig mogelijk aan ons door te geven via info@tandartsenpraktijkheel.nl 
-Tijdens uw eerste bezoek verzoeken wij u een vragenlijst in te vullen met betrekking tot uw gezondheid. Deze lijst dient u volledig en naar waarheid in te vullen Dit, om mogelijke complicaties te voorkomen.
-Wijzigingen in uw gezondheid en medicijngebruik dient u altijd aan ons door te geven.

Afspraken
-Wij werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen volgens afspraak. Afspraken voor controles worden na de laatste controle opnieuw ingepland.
-Gelieve, i.v.m. doorloop van onze planning, 5 minuten voor uw afspraak aanwezig te zijn.
-Alle afspraken dienen tenminste 24 uur van te voren worden afgezegd. Bij niet óf niet tijdig afzeggen van uw afspraak brengen wij de geplande behandeling in rekening.
-Wij doen ons best om de wachttijden zo kort mogelijk te houden, maar dit is helaas niet altijd mogelijk. Uw begrip hiervoor.
-Wij sturen elke dag een afspraak herinnering per e-mail naar onze patiënten. Dit is een gratis service die wij verlenen aan onze patiënten, waar geen rechten aan kunnen worden
ontleend. Mocht het voorkomen dat u geen herinnering van ons ontvangt, dan betekent dit dus niet dat uw afspraak niet zou doorgaan.

Betalingen:
Alle facturen voor verzorgd door Infomedics bv (> zie kopje betalingen) met uitzondering van patiënten met een aanvullende tandartsverzekering bij CZ waarbij de factuur door CZ wordt verzonden.

Tandartsenpraktijk Heel is een niet gecontracteerde zorgverlener. Wanneer u als patiënt een natura polis heeft dan zal er sprake zijn van hogere kosten voor behandelingen uit de basisverzekering (protheses en reparaties).

Spoedgevallen
-Als u pijnklachten heeft neem dan direct contact op met onze praktijk. Zie contact
-Als u ’s morgens vóór 10:30 uur belt doen wij ons best om u nog dezelfde dag te helpen. Houdt u er alstublieft rekening mee dat uw voorkeurstijd waarschijnlijk niet vrij is. Ook kan het zijn dat
uw behandelend tandarts die dag geen ruimte heeft of niet aanwezig is. U wordt dan door de andere tandarts binnen onze praktijk geholpen.
-Buiten de praktijkuren is er een avond- en/of weekenddienst. Deze is uitsluitend bedoeld voor zeer ernstige pijnklachten zoals bloedingen en/of trauma. Zie spoedgevallendienst.
Is er sprake van een minder dringende klacht dan zullen wij u zo spoedig mogelijk proberen te helpen. Indien dit door drukte in de praktijk niet op dezelfde dag lukt, zullen wij u op een ander tijdstip inplannen.
-Is uw prothese, plaatje of frame gebroken of kapot? Breng deze vóór 09:30 uur naar de praktijk. In principe kunnen wij deze dan eventueel in overleg met de tandtechnieker binnen 1 dag repareren met uitzondering van vrijdag.

Tanden poetsen voor uw afspraak
-Was u niet in de gelegenheid voor het bezoek aan onze praktijk uw tanden te poetsen? Geen probleem! U kunt dan bij de receptie een tandenborstel vragen zodat u in onze toiletruimte uw tanden even kunt poetsen. Zo wordt het werk voor ons een stuk plezieriger! Daarbij het vriendelijk verzoek een half uur voor een behandeling niet te roken.

Roken ?
-Roken in de praktijk is niet toegestaan. Indien u buiten rookt verzoeken wij dit niet direct voor de entree te doen en wilt u uw sigaret niet op de grond uitmaken? Wilt u na het roken even uw tanden poetsen indien u nog een afspraak bij de tandarts of de mondhygiëniste heeft?

Mobiele telefoon
-Wij verzoeken u uw mobiele telefoon even op stil of uit te zetten tijdens uw afspraak bij de tandarts of mondhygiëniste.

Tot slot
-Wij zijn erg blij met suggesties, ideeën, op- en/of aanmerkingen naar aanleiding van een behandeling of andere zaken.