Spoedgevallendienst

Voor spoedgevallen zoals hevige pijn, nabloedingen en/of een ongeval kunt u buiten praktijkuren contact opnemen met de dienstdoende tandarts.
Houdt u er rekening mee dat aan het bezoek van de spoeddienst kosten zijn verbonden die direct en contant moeten worden voldaan.
(Sommige praktijken hebben ook een pin automaat, informeer vooraf)
Tijdens de avond- en weekenddienst dient u een geldig legitimatiebewijs en uw verzekeringspasje mee te nemen.

Voor spoedgevallen kunt u zich wenden tot:
Mondzorg Limburg Neer, Hoogstraat 23. 6086 BH Neer Telefonisch bereikbaar 0475-211642. www.mondzorglimburg.nl